Průběh kurzů MUSICIANS

Zaměření výuky

Pro letošní rok jsme se rozhodli otevřít standardní rockové a jazzové obory. Výuka bude probíhat v menších skupinách, rozdělených dle nástrojového obsazení a úrovně pokročilosti.

Obsah kurzů

Kurzy budou slavnostně zahájeny 3. 8. 2018, v sále monumentální budovy Hotelu Lázně III, která byla vystavěna ve stylu raného historismu. Bude Vám představená podrobná organizace kurzů, tým lidí, kteří se na hladkém průběhu podílí a v neposlední řadě Vám představíme naše lektory.

Samozřejmě dojde i na startovací dávku „hudebního opojení“.

Výuka bude probíhat od 4.8. do 9.8.2018.

Masterclass

Každý den dopoledne si budete moci vybrat ze dvou souběžně probíhajících MASTERCLASS přednášek. Povedou je naši lektoři a další vybraní hosté, kteří Vás nechají nahlédnout do své hudební kuchyně. Bude záležet na Vás, kterou přednášku si zaregistrujete. Přednášky jsou v ceně kurzovného.

Dílny

V odpoledních hodinách proběhne tříhodinová vyučovací lekce. Výuka bude probíhat na ZUŠ Antonína Dvořáka, kde budou k dispozici plně vybavené učebny. Dílny budou rozděleny po menších skupinách dle jednotlivých nástrojů.

Kapely

Večerní program bude vyplněn „hraním v kapelách“. Všichni účastníci kurzů budou přiřazeni do různorodých uskupení, kdy každé takové uskupení dostane pod svůj dozor jeden z lektorů. Cílem tohoto druhu výuky je zlepšení improvizačních i aranžérských schopností každého hudebníka, zlepšení skupinové souhry a práce na autorském materiálu. Secvičenou skladbu budou všechny kapely prezentovat na závěrečném koncertu kurzů 9. 8. 2018.

Na závěrečném koncertu dojde také k oficiálnímu ukončení naučné části kurzů MUSICIANS.
Následovat tak bude už „POUZEfestival.

Festival

Festival MUSICIANS proběhne 10 -11 .8. 2018 v Letním kině Karlovy Vary. Festival je v ceně kurzovného.

Festival

Informace

Lineup

Vstupenky