Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Letní hudební kurzy MUSICIANS

1.1. Souhlasím s tím, aby provozovatel letních hudebních kurzů Musicians, kterým je pan Jan Winkler, IČ: 738 59 010, se sídlem: Bellova 366/32, Kohoutovice, 623 00 Brno (dále také jen „správce“) zpracovával následující osobní údaje, které mu jako subjekt údajů poskytuji:

  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

1.2. Zpracovávané osobní údaje jsou tvořeny základními identifikačními údaji za účelem ověření identity subjektu údajů a kontaktními údaji za účelem komunikace se subjektem údajů.

1.3. Osobní údaje správce zpracovává za účelem nabízení produktů a služeb správce, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a k marketingovým účelům.

1.4. Osobní údaje nebudou předány žádné třetí osobě.

1.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu pěti (5) let od jeho poskytnutí nebo do doby, než bude souhlas odvolán.

1.6. Souhlas je dobrovolný, může být odmítnuto jeho udělení nebo může být již udělený souhlas kdykoliv odvolán. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by bránila v uzavření smlouvy o zajištění letních hudebních kurzů Musicians mezi subjektem údajů a správcem nebo jejím dalším trvání.

1.7. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektů údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

1.8. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován tzv. systémem double opt-in, a to prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, čímž je potvrzeno nejen udělení souhlasu jako takového, ale zároveň i to, že souhlas byl udělen oprávněnou osobou.